הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.
סמוכין: 259877
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • תמיכה טכנית
 • ימים א-ה בין השעות 8:00-17:00

  טל 1-800-200-560

  מייל: supportForms@gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.

  טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • פרטי הטופס
 • מספר בקשה:

  תאריך: 10/26/2020

 • אודות האתר
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב
על פי סעיף 36 (ב) לחוק העמותות התש"ם - 1980 טופס 9 (תקנה 7)
-
-

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט. משום כך יש להמנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

פרטי עובדים

פרטי עובדים

יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו לאחר עבורם או בשל העסקתם.

עובד מספר 1
מחק שורה
חתימות
חבר ועד מספר 1
חבר ועד מספר 2

_________________________
חתימת חבר ועד מספר 1

_________________________
חתימת חבר ועד מספר 2

הערה! המסמך יוגש מצורף לדוח הכספי.