- +
כדי למלא בקשה לאישור תקופתי, אנא גלוש לטופס ממחשב ולא מטלפון נייד
- +
פרטי היבואן
פרטי עמיל מכס
פרטי נציג הרישום
- +
ספקים שאינם יצרנים
הזן את כל הספקים שאינם יצרנים
שורה
מחק שורה
- +
אנא סמן את מטרת / מטרות היבוא:
המוצרים הנכללים בבקשת יבוא זו מאושרים כאמ"ר ברשויות הרגולטוריות הבאות:
- +
פרטי הטובין
שורה
מחק שורה
? טוען נתונים...
?
פרטי היצרן
שורה
מחק שורה
הטובין מאושרים כאמ"ר במדינה מוכרת:
נא לצרף את המסמכים הבאים (ניתן להציגם יחד בקובץ אחד): ISO 13485 / EC Certificate / EC Declaration of Conformity
הוסף צרופה
הוסף צרופה
בחירת רשות ריגולטורית
רישום בפנקס אמ"ר
הוסף צרופה
הוסף צרופה
- +
צרופות
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
צרופה להוספה - אופציונלי
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה