- +
?
- +
סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF, DOCX, XLSX, GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG
טבלת צרופות
צרופה
מחק צרופה
הוסף צרופה