- +
- +
- +
כתובת מגורים
לידיעתך כתובתך תלקח ממרשם האוכלוסין. חובה לדאוג לעדכונה.
- +
במידה והיית בעבר הנדסאי והשלמת לתואר, נא לצרף בנוסף תעודת הנדסאי וגליון ציונים בחלק של צירוף מסמכים.
שורה
מחק שורה לחץ למחיקת שורה
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד.
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה(jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
  • על מנת להחליף או למחוק קובץ, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.
  • אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא.